DSC_4324DSC_4342DSC_4343DSC_4344DSC_4345DSC_4346
DSC_4347DSC_4348DSC_4351DSC_4325DSC_4328DSC_4331
DSC_4332DSC_4333DSC_4334DSC_4335DSC_4336DSC_4337
DSC_4339DSC_4341

Via Flickr:
ถ่ายดอกไม้ที่บ้านเล่นๆ ช่วงนี้มีงามๆ หลายดอก